Handen ineen tegen illegale hennepteelt

Handen ineen tegen illegale hennepteelt

Handen ineen tegen illegale hennepteelt

In de eerste helft van 2011 ontving de Stichting Meld Misdaad Anoniem (kortweg M.) 2.430 anonieme tips over hennepkwekerijen. Die meldingen leiden weer tot politieontruimingen en dat is waardevolle informatie voor verzekeraars die in de strijd tegen de illegale hennepteelt barrières opwerpen tegen brand en waterrisico’s.

Stichting M. ontving in 2011 in totaal 6.330 meldingen van misdaad. Naast de vele meldingen over drugshandel (3.743) maken de hennepmeldingen (in 2011 2.430, in 2010 2.466 tips) een groot deel uit van de anonieme telefoontjes. Per jaar vinden vervolgens zo’n 5.200 ontmantelingen van kwekerijen plaats, aldus de politie. “Deze ontruimingen zijn, in de samenwerking tussen politie en verzekeraars, inzet voor de verzekeringsmaatschappijen om hierop actie te ondernemen in de strijd tegen de illegale cannabistelers”, vertelt Bart Rijper van het centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV).

CIS Databank

In de Gedragscode Verzekeraars geeft de verzekeringsbranche aan niet met illegale activiteiten te willen worden geassocieerd. Rijper: “Verzekeraars willen zakendoen met betrouwbare klanten en ondernemen dus actie na de meldingen van illegale hennepteelt. Het CBV ontsluit de politie-informatie over ontmantelde hennepkwekerijen voor brandverzekeraars die bij het Verbond zijn aangesloten en hun gevolmachtigden met gebruikmaking van de CIS databank (het Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen).

Vervolgens vindt door verzekeraars een herbeoordeling van het risico plaats. Deze herbeoordeling kan leiden tot het aanschrijven van de verzekeringnemer om hem uit te nodigen voor een gesprek. Of de herbeoordeling leidt tot het aanpassen van de polisvoorwaarden. Er zijn ook maatschappijen die de polis opzeggen.” Deze herbeoordeling van risico’s is dan ook onderdeel van het convenant en wordt aangeduid als het barrière model in het afgesloten het zogenoemde barrière model .

Hennepconvenant

Deze acties zijn mogelijk door een samenwerkingsvorm bij de bestrijding van hennepteelt, vastgelegd in het convenant ‘Pilot publiek-private informatie-uitwisseling aanpak georganiseerde hennepteelt’ in juli 2010. Doel van het convenant is het doorbreken van het beeld dat hennepteelt normaal is. Rijper: “Door samenwerking tussen politie, energienetbeheerder, Openbaar Ministerie en verzekeraars proberen we georganiseerde hennepteelt op te sporen, te bestrijden en te reduceren. Als verzekeraars een bijdrage leveren aan het convenant in het barrièremodel. Bij het kweken van hennep gaat er wel eens wat mis. En als er brand uitbreekt, hebben de buren ook vaak last van waterschade door het blussen. Voorkomen is beter dan genezen en daarom zetten wij ons samen graag in voor het bevorderen van schadepreventie.”

Bekijk alle halfjaarcijfers op de website van Meld Misdaad Anoniem.Google Maps
Contact
  • Meerndijk 11, 3454 HM
  • De Meern
  • Tel: (030) 669 12 50
  • Fax: (030) 669 12 59
  • E-mail: info@sobh.nl
Disclaimer • Copyright OVM SOM
SOBH | Meerndijk 11 | 3454 HM De Meern | Postbus: 104 | 3454 ZJ De Meern | Tel.: (030) 669 12 50
Fax: (030) 669 12 59 | E-mail: info@sobh.nl