Sprinklers ook voor particulieren

Sprinklers ook voor particulieren

De Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB) is van mening dat woningsprinklerinstallaties woningen een stuk veiliger maken. Om de toepassing van woningsprinklers onder de aandacht te brengen, is de sectie Verenigde Woningsprinkler Installateurs VWI opgericht.

In deze sectie bundelen diverse installateurs hun ervaringen en ontwikkelen zij kennis. Deze kennis stellen zij beschikbaar aan belangstellenden; van brandweer tot huiseigenaar. De VWI gaat op Nederland toegespitste oplossingen voor woningen realiseren en zal de kwaliteit daarvan gaan waarborgen via een eenvoudige certificeringsregeling en een vereist opleidingsniveau van de betrokken medewerkers. Burgers kunnen dan hun verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor een gecertificeerde woningsprinklerinstallatie.

Een woningsprinklerinstallatie garandeert een veilige ontvluchting uit de woning. De sprinklers treden in werking bij een beginnende brand en zorgen direct voor het onder controle houden ervan. In de meeste gevallen blust één sprinkler de brand. De brandweer hoeft dus minder mensen en middelen in te zetten, waardoor sprinklerinstallaties ook een bijdrage leveren aan de bezuinigingsdoelstellingen van de brandweer.

Voor meer brandveiligheid en minder schade is het dus van belang dat de beginnende brand eerder wordt bestreden. Oók als er geen mensen in de buurt (kunnen) zijn, bijvoorbeeld omdat giftige dampen dat onmogelijk maken. Het snelst gaat dit met automatische blussystemen die op het moment van detectie van de brand tot actie overgaan. Op het moment dat de brandweer de brandmelding krijgt, begint het blussysteem de brand al te bestrijden. De schade die in deze situatie ontstaat is slechts een fractie van bij een onbeveiligde woning.

In Nederland zijn nog veel gebouwen niet met automatische systemen beveiligd, terwijl dit vaak wel mogelijk is. De Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB) bundelt de krachten van een groot aantal organisaties en samenwerkingsverbanden die streven naar meer brandveiligheid in Nederland. Als overkoepelende organisatie is NOVB hèt kennisplatform op gebied van Brandveiligheid in Nederland.

Binnen de NOVB werken brandveiligheidsexperts samen, zowel deskundigen op theoretisch gebied als professionals uit de dagelijkse praktijk, die elk hun kennis en ervaring inbrengen. De NOVB is hiermee het kenniscentrum en de vraagbaak op het gebied van sprinklerinstallaties, blusgasinstallaties, schuimblussystemen, watermistsystemen, preventieve maatregelen, bouwfysische brandveiligheid, risicoanalyse, detectie- en doormeldinstallaties en brandveiligheids- en alarmopvolgingsorganisatie. Gevraagd en ongevraagd adviseren wij Nederland over brandveiligheid.

Google Maps
Contact
  • Meerndijk 11, 3454 HM
  • De Meern
  • Tel: (030) 669 12 50
  • Fax: (030) 669 12 59
  • E-mail: info@sobh.nl
Disclaimer • Copyright OVM SOM
SOBH | Meerndijk 11 | 3454 HM De Meern | Postbus: 104 | 3454 ZJ De Meern | Tel.: (030) 669 12 50
Fax: (030) 669 12 59 | E-mail: info@sobh.nl