SOBH
Disclaimer

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Onderlinge Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Functioneren van deze website

Stichsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. of door u aan Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. of door u aan Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. middels deze website of anderszins langs elektronische weg. Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. of door u aan Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

 

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A.

 

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A.

Virussen

Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.